Nhập vào các ô trống phía dưới, nếu số lẻ thì
  sử dụng dấu chấm (VD: 2.5 tầng), sau đó nhấn
  nút "Gửi đi".

Diện Tích XD: (m2)
Số Tầng cao: (tầng)
Lọai Nhà
Mức Độ hoàn thiện: